קליטה לשלב ד' באשחר

ועדת קליטה (06/07/2016 14:09)
12645097_10208971780958321_6296126186772645399_n

 

חברים שלום,

בעקבות פניות רבות בעניין הקליטה לשלב בנייה חדש באשחר (הנקרא שלב ד') ועד הנהלה בשיתוף ועדת קליטה מבקשים להבהיר:

  1. בשלב ד' 101 מגרשים מהם 32 מגרשים בשטח של כ-350 מ"ר ו-69 מגרשים בשטח של כ-500-600 מ"ר. 
  2. הבניה בשלב ד' צפויה להתפרס על מספר שנים ולכן השלב יחולק לשלושה תתי שלבים (ד'1, ד'2, ד'3).
  3. ע"פ התכנון השלב הראשון שצפוי להיבנות הינו שלב ד'2 ובו 16 מגרשים בשטח של כ-350 מ"ר ו-16 מגרשים בשטח של כ-500-600 מ"ר. ע"פ התב"ע ברירת המחדל לבנייה במגרשים של 350 מ"ר הינה בנייה של בתים דו-משפחתיים לכל זוג מגרשים צמודים, ובניית בתים חד-משפחתיים במגרשים של 500 מ"ר לפחות.
  4. לאחרונה נבחר מנהל לפרויקט ונבחר צוות מתכננים. בימים הקרובים יחל התכנון בליווי ועד ההנהלה וצוות של תושבים.
  5. הוחלט כי תהליך קליטת משפחות לשלב ההרחבה החדש יחל לכל המוקדם בתחילת ספטמבר 2016 וילווה בפרסום מתאים. בהקשר זה ועד ההנהלה וועדת קליטה מבקשים להבהיר כי אין ולא תהיה הרשמה מוקדמת לשלב.
  6. בהתאם לפרסום על תחילת מועד הקליטה, משפחות שיהיו מעוניינות בכך יוכלו בתיאום עם ועדת קליטה לעבור תהליך קליטה כנדרש וזאת כאמור לכל המוקדם בתחילת ספטמבר 2016.
  7. משפחות שיסיימו תהליך קליטה כולל ועדה מסכמת במועצה יהיו רשאים לחתום על הסכם הצטרפות ולהפקיד את התשלומים שיידרשו בהתאם.
  8. לאחר שתצטבר כמות מספיקה של משפחות תתקיים הגרלה לבחירת המגרשים. אופן ביצוע ההגרלה יפורסם בעת שיווק השלב לכל המוקדם בספטמבר 2016.
  9. בשלב זה אין בידי ועד ההנהלה או ועדת קליטה נתונים מדויקים לגבי העלויות הצפויות ולוח הזמנים הצפוי לבנייה בשלב. לקראת תחילת השיווק יפורסמו אומדנים אשר יעודכנו ככל שתהליך התכנון יתקדם וככל שיתקבל אישור מרשות מקרקעי ישראל לגבי עלויות התשתיות הציבוריות.

לאור זאת, אין צורך בשלב זה לפנות לועדת קליטה בבקשות להרשמה מוקדמת או להתחלת תהליך קליטה לשלב ד'.

 

בברכה,

ועד הנהלה וועדת קליטה.