נוער

 

 

באשחר מתקיימת פעילות רציפה של תנועה הצופים, בתנועה משולבת של הנוער באשחר.

פעילות שבט הצופים היישובי מרוכזת בידי רכז הנוער ובת השירות הלאומי, המועסקים על ידי הישוב ומופעלת על ידי המדצ"ים.

 

 

 

גלריות:

תמונות מפעילות השבט - תשע"א

טקס פתיחת שנה - תשע"ב