אשחר - ישוב בלב הסביבה

(25/10/2018 14:19)

עם הרחבת הישוב בשנים האחרונות, יש התחדשות גדולה בקרב התושבים בכל הנוגע למיזמים והתנדבות למען הישוב.
ועדת סביבה וצוות פרוייקטים "אשחרותא" מנסים לקדם פרויקטים בישוב בתחום הגינון, מראה הישוב, שיפור שבילים ופינות חמד, תאורה נמוכה בשבילי רוחב, שילוט, סיוע בתכנון נופי של ההרחבה החדשה ועוד.

כמו כן ישנו סיוע לישוב מצד מחלקת קיימות וסביבה במועצת משגב בכל הנוגע למיחזור ובפרויקטים עתידיים בתחום.
בישוב קיימים מיתחמים ציבוריים עם מרקם סביבתי וטבעי כגון גן התאנים, הבוסתן הקהילתי, גן האלונים, פינת החי, שביל הרועים, חורשת האורנים, הגבעה הצפונית ועוד.

 

 

תמונות מצורפות להודעה זו: