זמני תפילה

(06/08/2020 21:30)

לפי ההנחיות במקרה של מעל עשרה מתפללים, התפילה תתקים מחוץ לבית הכנסת.

יש לעטות מסכות על האף והפה במשך כל התפילה, לשמור 2 מ' בין המתפללים ולהביא את תשמישי הקדושה האישיים

 

שבת פרשת עקב           י"ח מנחם  אב תש"פ

הדלקת נרות: 19:01  מנחה וקבלת שבת: 19:21

שחרית בבית הכנסת: 8:30

שחרית ברח' גלבוע: 8:15

שיעור בתלמוד: 17:30

מנחה: 18:30                  ערבית וצאת השבת: 20:11

ימי א-ה    שחרית: 6:15    מנחה: 19:15   ערבית: 20:20

שחרית יום ו: 7:40